Alates 1. juunist laieneb töötajate ring, kel on võimalik „Tööta ja õpi!“ programmi toel saada tasemeõppes osalemise toetust ja tööturukoolitust. Tööandjad saavad võimaluse taotleda koolitustoetust töötajate eesti keele oskuse parandamiseks.

Valitsus kiitis heaks Tööhõiveprogramm 2017-2020 määruse eelnõu, millega antakse lisaks töölepingu alusel töötajale ja avalikule teenistujale ka töövõtu,- käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud lepingu alusel töötavale inimesele õigus saada tasemeõppes osalemise toetust ja tööturukoolitust. Võlaõiguslike lepingutega töötavate inimeste arv, kes võivad edaspidi tööturukoolitust saada on umbes 3500 inimest. Tasemeõppe toetuse saajate sihtrühma lisandub seeläbi 9000 inimest.

Edasi loe originaalis tootukassa.ee