2018. aasta kolmandas kvartalis oli töötuna arvel ligi 29600 inimest, neist vähenenud töövõimega töötud moodustasid peaaegu kolmandiku (32%). Registreeritud töötuse määr oli kolmandas kvartalis 4,5%. Samal tasemel oli registreeritud töötuse määr ka eelmise aasta kolmandas kvartalis.

Tänavu on aga oluliselt suurenenud töötavate inimeste hulk, kes on asunud töötukassa toel õppima tasemeõppes või osalevad koolitustel. Töötavate inimeste koolitustel osalemise võimaluse kohta leiab infot www.töötajaõpi.ee.

Edasi loe tootukassa.ee