Töötasu on teema, millest rääkimist paljuski välditakse. Kuigi seadus otseselt töötajale oma palgast rääkimist ei keela, tunnevad ilmselt paljud töötajad kohustust hoida oma töötasu andmed saladuses. Üksnes tööandjale sätestab töölepingu seadus üldise kohustuse mitte avaldada töötaja töötasu ja selle maksmist puudutavaid andmeid kolmandatele isikutele.

Edasi loe sekretar.ee