Kutseharidus annab noorele väärtuslikud oskused, millele on tööturul lihtne rakendust leida. Samas muutub tööturg nii kiiresti, et ainult ameti õppimisest enam ei piisa – vaja on ka ettevõtlikkust, head kohanemisvõimet ja oskust end pidevalt edasi arendada. Nende oskuste arendamiseks õpilastes rakendavad edumeelsed ja tulevikku vaatavad kutsekoolid juba praegu ettevõtlusõpet.

Viljandi kutseõppekeskuses ja Kuressaare ametikoolis alustati ettevõtlusõppega juba ligi viis aastat tagasi, kuid kooli esindajate sõnul areneb ja muutub ettevõtlusõppe mudel siiani vastavalt õpilaste ja kooli vajadustele.

Edasi loe:
https://kasulik.delfi.ee/news/kasulikaitab/head-ametioskused-ja-ettevotlik-hoiak-voti-tooturul-labiloomiseks?id=88205111