Ametiühingute Keskliidu esimehe Peep Petersoni sõnul on vale ja töötuid stigmatiseeriv tänase Maalehe artikli „Eesti töötu on kaelani võlgades ja nõuab kohtutäituritest pääsemiseks ümbrikupalka“ pealkiri ja sõnum. „Ühe põllumehe isiklik kogemus laiendatakse meelevaldseks valeväiteks, mis kahjustab töötute enamuse väljavaateid tööturule naasta,“ ütles ametiühingujuht. „Töötute enamus on suutnud raskuste kiuste oma võlasuhted korras hoida ja soovivad asuda korrektselt vormistatud alalisele töökohale,“ täpsustas Peterson.

 

Lähemalt loee:

http://www.eakl.ee/seisukoht-tootute-stigmatiseerimine-lohub-eesti-tooturgu