Töötajatest üle nelja kümnendiku (44%) teatab, et pandeemia tõttu on nende tööstress suurenenud.