Alates 1. jaanuarist 2024 aastal asendab uus tööturumeetmete seadus (TöMS) senise tööturuteenuste ja -toetuste seaduse (TTTS) ning korrastab seni erinevates õigusaktides laiali olnud tööturuteenuste osutamise õigusliku raamistiku süsteemseks tervikuks.

Seni kehtiv tööturuteenuste ja -toetuste seadus jõustus 17 aastat tagasi ning aja jooksul on muutunud tööturuteenuste süsteem õiguslikult väga keerukaks. On väga hea, et inimeste tööle aitamiseks on vastavalt inimese ja tööturu vajadusele valida mitmekümne erineva tööturuteenuse seast.

Edasi loe: https://www.tooelu.ee/et/uudised/1063/uuest-aastast-joustuv-tooturumeetmete-seadus-loob-selguse-mis-abi-inimestel-voimalik