Igas töökeskkonnas võivad varitseda erinevad ohutegurid, sealhulgas ka ohtlikud kemikaalid ja neid sisaldavad materjalid. Üheks, millega töötajad tööülesandeid täites võivad kokku puutuda, on diisotsüanaadid. 24. augustist hakkab kehtima nõue, mille kohaselt tuleb diisotsüanaatide käitlemiseks töötajal läbida vastav koolitus.

Tööinspektsiooni järelevalve osakonna juhataja Silja Soon selgitas, et kuigi diisotsüanaadid kõlavad tundmatuna, on siiski tegemist üsna levinud kemikaaliga. „Paljud tööandjad ei pruugi aga teadagi, et nende töökeskkonnas sellised ohud varitsevad. Euroopa Komisjon võttis juba 2020. aastal vastu määruse (EL 2020/11491), mis piirab diisotsüanaatide kasutamist, seega soovitame kõikidel tööandjatel selgeks teha, kas ja kui palju nende töökeskkonnas antud kemikaalidega kokku puututakse,“ lisas Soon.

Edasi loe: https://www.tooelu.ee/et/uudised/1065/tookeskkonnas-laialt-levinud-kemikaal-voib-peita-endas-suurt-ohtu-augustist-joustub