Eesti Töötukassa nõukogu teeb Vabariigi Valitsusele ettepaneku jätta töötuskindlustusmakse määr järgmiseks neljaks aastaks senisele tasemele, s.o 2,4%, millest töötajad tasuvad 1,6% ja tööandjad 0,8%.

Eesti Töötukassa nõukogu esimehe Jaan-Hendrik Toomeli sõnul arutas nõukogu nii töötuskindlustusmakse määra langetamist kui ka tõstmist. „Viimased kriisid on näidanud, et kogutud reservid võivad kiiresti kuluda, kindlasti on aga ka oluline pakkuda inimestele vajalikke ja kvaliteetseid teenuseid,“ rääkis Toomel. „Nõukogu leidis, et praegu kehtiv maksumäär tagab töö kaotanud inimestele kindlustunde ja võimaldab töötukassal pakkuda tuge töö leidmisel,“ lisas Toomel.

Edasi loe: https://www.tootukassa.ee/et/uudised/tootukassa-noukogu-teeb-valitsusele-ettepaneku-jatta-tootuskindlustusmakse-maar-muutmata-4