Helve Toomla
jurist

Kuidas arvestada puhkuse lisapäevi (28+7) invaliidist pensionärile, kellel jäid eelmisest puhkuseperioodist riigi hüvitatavad puhkusepäevad kasutamata. Kas need kanduvad järgmisse aastasse?

Töövõimetuspensioni saava töötaja põhipuhkus ongi 35 päeva, neist 7 hüvitab tööandjale riik. Tegemist ei ole 7päevase lisapuhkusega, mis liidetakse 28päevasele põhipuhkusele. Kui inimesel jäi osa põhipuhkusest saamata, tuleb kokku leppida uues puhkuseajas samal aastal või kanda ülejääk järgmisesse aastasse. Kui puhkust kasutati osaliselt ja tööandja ei esitanud ühel aastal taotlust 7 kalendripäeva hüvitamiseks, võib ta esitada selle järgmisel aastal.

Viga on, kui ei lepita kokku, millal kasutamata puhkust kasutatakse. Kasutamata puhkuseosa antakse samal aastal või liidetakse järgmise aasta puhkusele. Tööandjad aga ei liida, sest neil pole võimalik nii pikka puhkust anda. Nii võib nelja aasta pärast see puhkuseosa aeguda. Kui töötajale antakse puhkust osade kaupa, peab selleks olema töötaja nõusolek. Tööandja ei saa ise määrata, et kaks nädalat puhkad talvel ja kaks nädalat puhkad suvel.


. vastas teemale: #30822 17 aastat 1 Kuu tagasi
ei pea, sellise õiguse tekkimisest on töötaja ise kohustatud teavitama tööandjat ja kui ta seda tegi alles nüüd, siis saabki sellest ajast, kui teatavaks tegi. Õigus lisapuhkust saada tekib tal ikka sellest ajast, kui ta tööandjale tunnistuse esitas, sest tööandja ei saa kuidagi olla teadlik sellise õiguse tekkimisest, kui töötaja tööandjat ei teavita.
Sirje vastas teemale: #30821 17 aastat 1 Kuu tagasi
Iga aasta jaanuarikuu jooksul paneb tööandja kokku töötajate kogu aasta puhkusegraafiku. Ei saa aru miks ei ole töötaja juba neli aastat tagasi teavitanud tööandjat, et tal on õigus pikendatud puhkusele.Ega tööandja ei saa seda infot nüüd küll ajalehest vaid ikka töötaja käest. Küsi seda Sotsiaalkindlustusametist või kohalikust Pensioniametist, sest lisapuhkuse raha 7 päeva taotleb tööandja sotsiaalkindlustuselt tagasi. Muidu on nii, et maksad välja ja sotsiaalkindlustus keeldub tööandjale tagasi maksmast.
Reede vastas teemale: #30810 17 aastat 1 Kuu tagasi
Kui töövõimetuspensioni saaja pole tööandjat teavitanud ajal, kui jäi töövõimetuspensionile ja esitas tunnistuse alles hiljuti (pensionär on aga juba aastaid), kas siis peab tööandja ikkagi arvestama põhipuhkust 35 päeva töövõimetuspensioni määramise algusest (st 4 aasta ulatuses)?