Vastab

Karin Ungro
RMP Eesti OÜ tegevjuht

Palga ettemaksu ehk avansi suurust ei piira ükski seadus. Tööandja ja töötaja peavad selles summas saavutama kokkuleppe. Arvestada tuleb seda, et töötajal, kes saab ettemaksuna näiteks viie kuu töötasu, pole järgneval kuul töötasu näol sissetulekut.

Samuti peab tööandja makstud avansilt järgneva kuu kümnendaks kuupäevaks arvestama, deklareerima ja tasuma nii tulu- ja sotsiaalmaksu kui ka töötuskindlustuse ja kogumispensioni. Aja eest, mil töötaja ei saa tasu (nt viis kuud), peab tööandja maksma kuus minimaalselt 660 krooni sotsiaalmaksu.

Avansi maksmisel mitme kuupalga ulatuses tuleks mõelda ka sellele, kuidas tagasi maksta või tagasi nõutada juba saadud/makstud summat, kui töötaja lahkub enne avansiks saadud töötasu väljateenimist.

Üldiselt oleks mõistlik avanss maksta poole kuu netopalga ulatuses ja suuremate summade korral anda hoopis laenu, mille minimaalne intress on 3%. Otseselt pole keelatud ka väiksema intressiga laenu andmine, kuid siis on tegemist töösuhtest tuleneva soodustusega, millest tulevad erisoodustuse maksud.