Katrin Sarap
Labour Consultingu jurist

Inimene on neljandat kuud rase ja aprilli keskel läheb dekreetpuhkusele. Kuid enne seda soovib 14 päeva puhkust, mis tal veel jäänud on. Ta lõpetab kevadel ka magistrantuuri ja soovib võtta vahetult enne korralist puhkust ka õppepuhkust ning siis minna dekreeti. Tööandja on üldse õppepuhkuse vastu.

Puhkuseseaduse paragrahvi 16 punkti 1 kohaselt on tööandja kohustatud andma puhkust naisele tema soovitud ajal vahetult enne ja pärast rasedus- ja sünnituspuhkust ning vahetult pärast lapsehoolduspuhkust.

Täiskasvantute koolituse seaduse (TäKS) kohaselt antakse töötajale tasemekoolituses (mitte statsionaarõppes) osalemiseks õppepuhkust kooliasutuse teatise alusel õppesessiooni ajaks vähemalt 30 kalendripäeva õppeaasta jooksul. Statsionaaris õppija õppepuhkust ei saa. Tasemekoolituse puhul tuleb õppepuhkust anda ka õppe lõpetamiseks magistritöö kaitsmise puhul 49 kalendripäeva. Lisaks on töötajal õigus nõuda palgata puhkust vähemalt seitse kalendripäeva. Tööandja võib õppepuhkuse andmist edasi lükata juhul, kui üle 10% töötajatest on samal ajal puhkusel. Õppepuhkuse andmisel ei näe TäKS ette soodsamaid sätteid rasedatele.

Seega, kui töötaja esitab tööandjale avalduse allesjäänud puhkuse kasutamiseks enne raseduspuhkusele jäämist, on tööandja kohustatud töötaja avalduse rahuldama. Juhul kui puudub TäKSis sätestatud alus tööandja poolt õppepuhkuse edasi lükkamiseks, peab tööandja töötaja lubama kooli vastavasisulise teatise alusel õppepuhkusele. Juriidiliselt ei ole takistust asjaolule, et õppepuhkuse lõppedes jääb töötaja korralisele puhkusele.