Merike Lees


Töövõtulepingut ei pea täitma töövõtja isiklikult, kui lepingus ei ole sellekohast sätet.

Tööandjad, kes sõlmivad töötajaga töölepingulise suhte varjamiseks töövõtulepingu, ei anna endale aru, et töövõtulepingut ei pea teine pool isiklikult täitma, ütles jurist Helve Toomla.

Tegija määratle eraldi

"Kui lepingus ei ole täitja suhtes piirangut seatud, siis võib töövõtja anda töö tegemise edasi, tulemuse eest vastutab ta aga ise," selgitas Toomla.

Kui töö- ja käsunduslepingut täidab töö- või käsundivõtja isiklikult. Kuid nii nagu ei ole alluvusvahekorda töövõtulepingu korral, ei ole alluvust ka käsunduslepingu puhul.

Käsunduslepingus on eesmärk, kuid juhiseid selle täitmiseks ega alluvussuhet tööprotsessis ei ole.

"Kui töö tegemise protsessis esineb alluvuse ja kontrolli suhe, siis on leping valesti vormistatud," ütles Toomla. Sellisel juhul on tegu töölepinguga ja selle saab vaidlustada.

Eeldatakse töölepingut

Vaidluse korral loetakse, et pooled sõlmisid töölepingu, kui tööandja ei tõenda vastupidist või pole ilmne, et pooled sõlmisid teistsuguse lepingu.

"Seda hindab kohus või töövaidluskomisjon ja kui nemad pole veendunud, et sõlmiti mingi muu lepingu, siis loetakse see töölepinguks," märkis Toomla.

Töövaidluskomisjonides tuleb aeg-ajalt ikka ette vaidlusi lepingu olemuse üle, ütles Tallinna ja Harjumaa töövaidluskomisjoni esimees Raili Karjane. Sellisel juhul vaatab töövaidluskomisjon, kas tegu oli vabade partnerite suhtega või oli töötaja tööandja kontrollile allutatud.

"Tööandja on juba hakanud aru saama, et paber enam ei loe, suhe võib olla ka ilma paberita, tähtis on sisu," märkis Karjane.

Seadus lubab töövõtu- ja käsunduslepingut sõlmida nii suuliselt kui ka kirjalikult, tööleping peab olema kirjalik, välja arvatud kuni kahenädalase töösuhte korral.

Suulise lepingu alusel tasu maksmiseks tuleb firmajuhil vormistada käskkiri, ütles Toomla.

Maksustamine ei erine

Kõigi töölepingute eest makstavat tasu maksustatakse sarnaselt tulu- ja sotsiaalmaksuga, selgitas Ernst ja Youngi vanemmaksukonsultant Ranno Tingas. Kui töövõtjaks on äriühing, siis lisandub tasule sotsiaal- ja tulumaksu asemel käibemaks.

Töö tegemiseks võib sõlmida erinevad lepingud
lepingute põhipunktid

Tööleping
* Suunatud protsessile
* Alluvusvahekord
* Töö riskid tööandjal
* Alati tasuline, alampalk määratud riigi poolt
* Töötaja täidab isiklikult
* Kohustuslikud tingimused seadusega määratud
* Üldjuhul tähtajatu

Töövõtuleping
* Suunatud tulemusele
* Alluvusvahekorda pole
* Riskide eest vastutab töövõtja
* Tasuline, alammäära pole
* Töövõtja ei pea isiklikult täitma
* Kohustuslikke tingimusi seadus ei määra
* Üldjuhul tähtajaline, võib olla ka tähtajatu

Käsundusleping
* Suunatud käsundiandja kasu saamisele
* Alluvusvahekorda pole
* Riskide eest vastutab käsundisaaja
* Tasuline, kuid võib olla ka tasuta
* Käsundisaaja täidab isiklikult, võib kasutada abi
* Kohustuslikke tingimusi seadus ei määra
* Üldjuhul tähtajaline, võib olla ka tähtajatu