Maksu- ja tolliamet (MTA) alustas kampaaniaga «Ümbrikupalk hammustab Sinu tulevikku», mis tuletab meelde, et ümbrikupalga vastuvõtmine tähendab igale inimesele otsest rahalist ja turvatunde kaotust.

Kampaania on osa maksu- ja tolliameti tegevusest ümbrikupalga vähendamisel, millele aitab kaasa täna rakendunud töötamise register ning alates juuli teisest poolest algavad kontrollid.

Sotsiaalkampaania keskne osa on kaotuse kalkulaator, mille abil saab iga ümbrikupalga saaja välja arvutada, millised sotsiaalsed garantiid ja võimalused laseb ta ümbrikupalgal oma tulevikust ära hammustada. Tööandja poolt deklareerimata palgalt ei saa töötaja näiteks haigus- ja koondamisraha, hüvitist töötukassast ning väheneb tulevikus saadav pension.

Maksu- ja tolliameti peadirektori asetäitja Egon Veermäe sõnul on ümbrikupalgal laastav mõju eelkõige töövõtja, aga ka teiste heaolule. «Ümbrikupalka maksev ettevõtja loob oma sektoris ja tegevuspiirkonnas ebaterve konkurentsi, mis kahjustab korrektselt käituvate ettevõtjate olukorda,» rääkis Veermäe.

«Seetõttu on vaja kõikide elanike koostööd, et juhtida tähelepanu ümbrikupalga maksmisel tekkivatele probleemidele ning muuta suhtumist selle maksmisel,» ütles Veermäe.

Ümbrikupalgale suunatud kampaania aluseks on iga-aastased konjunktuuriinstituudi uuringud ning maksu- ja tolliameti kontrollitegevuse käigus kogutud andmed varimajanduse kohta. MTA teabeosakonna juhataja Tõnis Kuuse sõnul on ümbrikupalga saajate osakaal küll kahanev, kuid siiani hirmuäratavaks peab ta inimeste suhtumist ümbrikupalga saamisse.

«Eesti Konjunktuuriinstituudi varimajanduse uuring 2013. aasta kohta näitas, et ümbrikupalka sai osana palgast või täielikult pea 62 000 inimest, kellest pooled on sellega ise rahul. Teadmine selle kohta, et ümbrikupalga vastuvõtmisel muutub nende jaoks tasuliseks elementaarne perearsti teenus või et töötuks jäämise korral ei saa nad arvestada riiklike toetustega, neil puudub,» selgitas Kuuse, miks peab MTA ümbrikupalga suunalist teavituskampaaniat oluliseks.

Kaotuse kalkulaator asub MTA kodulehel.

Tarbija24»Töö
Toimetaja:
Liis Velsker