Mitte kõik inimesed pole ülisuhtlejad. Kui sa pole just kõige seltsivam, tuleks sul otsida töö, kus suhtlemine pole vajalik.

Independent on kogunud infot Töökeskkonna Teabevõrgust ja USA Tööjõu instituudist, et välja selgitada kõrgepalgalised tööd, mis ei nõua suhtlust.

Maa-aluse kaevanduse transpordi operaator
Keskmine aastapalk : 50 200 eurot

Töö eesmärk on jälgida ja kindlustada, et kaevanduses diisli- või elektrijõul töötavad bussid ja rongid veaksid vajalikke materjale konveieritele.

Geoloogiliste katsetuste tehnik
Keskmine aastapalk: 50 467 eurot

Töö seisneb geoloogiliste või toornafta proovide analüüsimises ja katsetamises, et leida neist naftat või gaasi.

Õhusõiduki mehaanik või hooldustehnik
Keskmine aastapalk: 52 927 eurot

Töö seisneb õhusõidukite tehniliste vigade leidmises ja nende parandamises.

Kohtuametnikud
Keskmine aastapalk: 54 369 eurot

Töö seisneb kohtuniku abistamises kohtudokumentidele taustauuringu tegemises ja kohtuistungiks vajaminevate vahendite valmis seadmises

Poeet, laulusõnade kirjutaja või kirjanik
Keskmine aastapalk: 54 678 eurot

Töö seisneb luuletuste, laulusõnade, esseede, raamatute, novellide ja teiste avaldatavate kirjatööde kirjutamises.

Fotoonika tehnik
Keskmine aastapalk: 55 594 eurot

Töö seisneb optilise või kiudoptilise (nt laserite, läätsede või peeglite) ehitamises, paigaldamises, katsetamises ja korrashoidmises.

Sotsioloog
Keskmine aastapalk: 66 938 eurot

Töö seisneb inimühiskonna ja sotsiaalse käitumise uurimises, jälgides erinevaid gruppe ja institutsioone.

Statistik
Keskmine aastapalk: 72 701 eurot

Töö seisneb andmete kogumises ja nende analüüsis erinevaid uurimismeetodeid kasutades.

Biokeemik ja biofüüsik
Keskmine aastapalk: 74 553 eurot

Töö hõlmab keemia, füüsika ja bioloogia valdkondi ning ta uurib elusolendite bioloogilisi protsesse.

Veebilehe administraator
Keskmine aastapalk: 77 357 eurot

Töö seisneb veebilehe disainimises ja arendamises.

Kaugseire teadlane või tehnoloog
Keskmine aastapalk: 88 147 eurot

Töö seisneb objektilt või nähtuselt lähtuva elektromagnetkiirguse mõõtmises ja andmete salvestamises mõõteaparatuuriga, mis pole uuritava objektiga füüsilises kontaktis.

Keskkonnakaitse ökonomist
Keskmine aastapalk: 90 008 eurot

Töö seisneb keskkonnasäästliku majandusanalüüsi välja töötamises

Riigiteadlane
Keskmine aastapalk: 89 962 eurot

Töö seisneb poliitiliste süsteemise uurimises, analüüsimises ja mõistmises.

Astronaut
Keskmine aastapalk: 94 473 eurot

Tööks on astronoomiliste nähtuste jälgimine ja uurimine, et süvendada teadmisi astronoomia valdkonnas.

Ökonomist
Keskmine aastapalk: 99 128 eurot

Analüüsib ja koostab aruandeid, et lahendada majanduslikke probleeme, mis on seotud toodete toomise või turustamisega.

Arvuti riistvara insener
Keskmine aastapalk: 101 397 eurot

Töö seisneb arvuti müükisaatmist riistvara disainimises, arendamises ja katsetamises.

Matemaatik
Keskmine aastapalk: 102 150 eurot

Töötab välja matemaatilisi süsteeme või tehnikaid, et lahendada probleeme eri valdkondades.