Õiguskantsler on pöördujale vastuses käsitlenud teemat: Isade erinev kohtlemine enne lapse sündi isa ning ajateenija õigused lapse sünni korral. Avaldame isapuhkust puudutava vastuse osa ka Tööelu portaalis. Täismahus vastusega on võimalik tutvuda Õiguskantsleri lehel

Isapuhkus, mida on võimalik kasutada ka 30 päeva enne arsti või ämmaemanda määratud eeldatavat lapse sünnikuupäeva, on ette nähtud töölepingu alusel või avalikus teenistuses töötavatele isadele (töölepingu seaduse (TLS) § 60 lg 1, avaliku teenistuse seaduse § 43 lg 1). Teised isad, kelle töötamise vorm on paindlik või kes on ilma tööta, on oma ajakasutuses vabamad ja otsustavad ise, millal nad puhkavad.

Seadus ei anna tööandjale õigust keelata töötajal kasutamast isapuhkust enne lapse sündi selle tõttu, et tööandja kahtleb töötaja isaks saamises. Seadus sätestab, et tööandja kohustus on anda töötajale ettenähtud puhkust (TLS § 28 lg 2 p 3).

 

Edasi loe: https://www.tooelu.ee/et/uudised/2934/isade-erinev-kohtlemine-isapuhkuse-andmisel-enne-lapse-sundi