Mida õigupoolest tähendab osalise töövõimega töötaja puhkus? On see pikendatud põhipuhkus või on need lisapuhkusepäevad, mis töötajale antakse? Või on see lihtsalt osalise töövõimega töötaja põhipuhkus, mis on tavapärasest pikem ja millest 7 päeva hüvitamist on tööandjal võimalik taotleda n-ö riigilt? Millal tekib osalise töövõimega töötajal õigus 35-päevasele puhkusele?

Vastab Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu: Töölepingu seaduse (TLS) § 57 sätestab eelduse, et töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osalise või puuduva töövõimega töötaja iga-aastane puhkus on 35 kalendripäeva, kui töötaja ja tööandja ei ole leppinud kokku pikemas põhipuhkuses või kui seadus ei sätesta teisiti.

Loe pikemalt: https://www.sekretar.ee/uudised/2021/09/02/osaline-toovoime-ja-puhkus