Tuletame suve eel meelde, et ka ajutine lisatööjõud tuleb töötamise registris registreerida ning töötajatele makstud palk deklareerida.

„Just hooajatöödel suureneb risk, et töötajale pakutakse kas osa palgast või kogu palk n-ö ümbrikus, seejuures on ohustatud just noored ja tööturule alles sisenevad töötajad. Maksu- ja tolliamet (MTA) soovitab sellist töökohta kindlasti mitte vastu võtta, sest noorel on siin vähe võita, kuid palju kaotada,“ ütles maksuauditi osakonna valdkonnajuht Marc Mälter.

Edasi loe: https://www.emta.ee/uudised/ka-ajutine-lisatoojoud-tuleb-tootamise-registris-registreerida