Viimase viie aastaga on lisandunud üldhariduskoolidesse 181 eripedagoogi, lasteaedadesse 115. Kasvule on kaasa aidanud nii ülikoolides vastuvõtu suurendamine kui ka riigi toetavad tegevused, näiteks toetuste maksmine. Sellest hoolimata otsivad paljud koolid ja lasteaiad endale endiselt eripedagoogi ja ekspertide sõnul on spetsialistidest suur puudus.

Edasi loe: https://epl.delfi.ee/artikkel/120038394/hoolimata-hoogsast-pealekasvust-on-eripedagooge-endiselt-puudu