Hübriid- ja kaugtöö võidukäik näib tööelus möödapääsmatu, samas Y- ja Z-põlvkonnad ei soovi üksnes paindlikkust. Juhtide suutlikkus kohaneda töötajate uute ootustega aitab ettevõtetel saavutada pikaajalist edu.

Y- ja Z-põlvkonna töötajad vanuses 18–41 eluaastat moodustavad suure osa praegusest tööjõust. Viimane Work Trend Index 2022 näitas, et töötajad hindavad töö rolli oma elus ümber ja on lisanud valemisse tasuvuse teguri ehk siis selle, millised on töötaja ootused töökohale ja mida nad on nõus vastu andma. Uuringust selgust, et Y- ja Z-põlvkonna töötajatest 49% kaalub sel aastal tõenäoliselt tööandja vahetamist.

Loe pikemalt: https://www.sekretar.ee/uudised/2022/08/31/tootajaid-ahvatleb-paindlik-ja-hubriidne-tookorraldus