15. oktoobril 2022 jõustus seadusemuudatus, millega parandatakse ehitustööliste võimalusi nõuda saamata jäänud töötasu. Töölepingu seadust täiendati regulatsiooniga, mis annab töötajale võimaluse nõuda saamata jäänud töötasu lisaks enda tööandjale ka tööandjalt alltöövõtu tellinud isikult. Järgnevalt selgitab Sotsiaalministeerium, kuidas ja kellele regulatsioon kohaldub.

Edasi loe: https://www.tooelu.ee/et/uudised/750/paranesid-ehitustooliste-voimalused-nouda-saamata-jaanud-tootasu