Töötukassa andmetel ei ole majanduslangus töötuse tõusu ega palgakasvu aeglustumist kaasa toonud, siiski ootab töötukassa veel tuleva aasta esimese kvartalini töötuse kasvu.

Mullu oli töötuna arvel keskmiselt 47 000 inimest ehk 2800 võrra vähem kui 2021. aastal. Kui tänavu märtsist hakkas registreeritud töötute arv vähenema, siis viimastel kuudel on registreeritud töötute arv liikunud tavapärasest hooajast erinevalt ja keerulisema majandusolukorra tõttu kasvanud.

Edasi loe: https://www.err.ee/1609093565/tootukassa-hinnangul-kasvab-tootute-arv-tuleva-aasta-alguseni