Seda artiklit ajendas mind kirjutama lugejaküsimus lähetuse kohta. Selgitan lähemalt, mis on lähetus ja millised on lähetusega kaasnevad tegevused, sh kehtestatud nõuded päevaraha maksmiseks.

Lähetus on Eesti Keele Instituudi sõnaveebi kohaselt „tööülesannete täitmine väljaspool lepingujärgset töötegemise kohta”. Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 21 kohaselt võib tööandja lähetada töötaja tööülesannete täitmiseks väljapoole töölepinguga ettenähtud töö tegemise kohta ning töötajat ei või töölähetusse saata kauemaks kui kolmekümneks järjestikuseks kalendripäevaks. Pikemaks ajaks võib saata vaid siis, kui tööandja ja töötaja on kokku leppinud pikema tähtaja.

Edasi loe: https://www.raamatupidaja.ee/uudised/2023/10/24/lahetuse-tahendus-ja-sellega-kaasnevad-tegevused