Eestlastele ei anta hõlpu, sest OECD riikide võrdluses tuleb meil kõige rohkem tööd teha.

Saksamaa püüdis aru saada, kui palju vanemaealised tööd teevad ja võttis appi OECD numbrid. Sealt selgub, et Eesti inimesed teevad terve OECD lõikes oma elu jooksul kõige rohkem töötunde.

Aastas peab Eesti inimene töötama 1770 tundi. Meist järgmine on Tšehhi, kus inimesed töötavad aastas 1754 tundi.

Edasi loe: https://majandus.postimees.ee/7890266/asi-ametlik-eestlased-peavadki-koige-rohkem-tood-tegema