Juhina saab inimestele läheneda, tunnustades neid hästi tehtud töö eest. Aga võib ka nii, et tehtud tööd võetakse elementaarsena ning keskendutakse sellele, kus oli puudusi ja mida kõike annaks lisaks teha.

See teine variant on justkui mittepiisavuse ja täitmatuse kultuur, kus inimesed teevad palju ja pühendunult tööd ning viivad tulemuslikult ellu kindlaid fookussuundi, kuid hästi tehtut ei märgata ja see jäetakse tähelepanuta. Välja tuuakse hoopiski, mis suundi veel võiks ajada ja mis tegevusi lisaks teha. Organisatsioonikultuur, kus kunagi ei ole tehtut piisavalt, frustreerib paratamatult inimesi ja tapab töömotivatsiooni.

Edasi loe: https://www.sekretar.ee/uudised/2023/11/07/mittepiisavuse-tookultuur-ehk-kuidas-tappa-motivatsiooni