Tööandja rollist töötajate vaimse tervise toetamisel räägitakse aina rohkem, kuid sellegipoolest leiab ligi pool töötajatest, et tööandja ei toeta nende vaimset tervist.

Tihtipeale eeldatakse, et töötaja vaimse tervise eest hoolitsemine nõuab suuri investeeringuid, kuid tegelikult saab sellele tähelepanu pöörata ka vähekulukate tegevuste abil. Kuidas saaks tööandja pöörata oma töötajate vaimsele tervisele tähelepanu, tegemata sealjuures märkimisväärseid investeeringuid, selgitab SEB personali ja koolituse divisjoni direktor Margit Pugal.

Edasi loe: https://www.sekretar.ee/uudised/2023/11/14/miks-tasub-tool-kolleegide-sunnipaevi-tahistada