Statistikaameti esialgsete andmete kohaselt oli naiste brutotunnitasu 2022. aastal 17,7 protsenti väiksem kui meestel. Sooline palgalõhe kasvas aastaga 2,8 protsendipunkti.

Kõige suurem oli meeste ja naiste palkade erinevus finants- ja kindlustustegevuse (32,9 protsenti), kaubanduse (31,6 protsenti), muude teenindavate tegevuste (27,8 protsenti) ja tööstuse (25,8 protsenti) tegevusaladel.

Edasi loe: https://www.err.ee/1609163020/statistikaamet-sooline-palgalohe-on-aastaga-suvenenud