„Juhatuse liikme roll on ettevõtte juhtimine, esindamine, majandusaruande koostamise korraldamine ja allkirjastamine, nõukogule äriühingu majandusliku seisundi olulisest halvenemisest teatamine ja muudest äriühingu majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest teabe andmine. Kindlasti ei kuulu juhatuse liikme pädevusse töö tegemine,“ saab kodulehelt lugeda.

Töö tegemisena tuuakse sealsamas näiteks iluteenuste pakkumist, tõlketeenuste-, puhastusteenuse-, lapsehoiu teenuse osutamist, koolituse läbiviimist, pildistamist, foto töötlemist, konsultatsiooni andmist, maaklerina teenuse osutamist, e-poe pidamist jmt. Samuti loetakse töö tegemiseks aruannete ja deklaratsioonide esitamist, kuid nagu eelnevalt selgus, siis mitte nende korraldamist ja allkirjastamist juhatuse liikme poolt.

Edasi loe: https://arileht.delfi.ee/artikkel/120246379/tootukassa-juhatuse-liikme-padevusse-ei-kuulu-too-tegemine