Eesmärgiks on läbipaistvam palgastruktuur ning soolise palgalõhe vähendamine.