Tööandja küsib, mis tingimustel on tal õigus nõuda töötajalt tema haigusloo esitamist.

Tööandja küsib: Töötaja ütles töölepingu erakorraliselt üles terviseseisundist tuleneval põhjusel. Kas võin tööandjana nõuda diagnoosi või haigusloo esitamist?

Vastab Vladimir Logatšev, Tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist:

Tööandja võib küsida ainult andmeid, milleks tal on õigustatud huvi. Töötaja haiguse diagnoos või haiguslugu ei ole tööandja õigustatud huvi. Seega ei saa tööandja nõuda töötajalt tema tervisliku seisundi diagnoosi või haigusloo esitamist. Küll aga võib tööandja küsida arstitõendid näiteks olukorras, kus töötaja on rase ja nõuab terviseseisundile vastavat tööd või koondamiskeelu tuvastamiseks isiku raseduse tõttu.

Edasi loe: https://www.sekretar.ee/uudised/2024/02/06/kas-tooandja-voib-nouda-diagnoosi-voi-haigusloo-esitamist