Koondamisteade anti meie ettevõttes pooltele inimestele – alates 1. aprillist oleme töölt koondatud. Sellise teate said nii mõned tööealised inimesed kui ka töötavad pensionärid. Palun selgitage, millised erinevused on koondamistasu maksmisel tööealisele ja pensionärile. Kui palju maksab sellest tööandja ja kui palju töötukassa? Kas pensionär saab samuti töötukassas end töötuna arvele võtta või mitte? Kas pensionäril on õigus küsida samalt firmalt, et ehk leitakse talle mõni teine sobiv töö, küsib Maalehe lugeja.

Koondamisega on tegemist juhul, kui töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul. Enne koondamist peab tööandja pakkuma töötajale, nii tööealisele kui ka vanaduspensioniealisele, võimalusel teist tööd. Tööandja peab vajaduse korral organiseerima töötaja täiendusõppe või muutma töötaja töötingimusi, kui muudatused ei põhjusta talle ebaproportsionaalselt suuri kulusid.

Edasi loe: https://maaleht.delfi.ee/artikkel/120268006/lugeja-kusib-kas-toolt-koondatud-pensionar-voib-tootukassas-end-tootuna-arvele-votta