15. veebruaril algas tuludeklaratsioonide esitamine. Kuna tulumaksutagastus loetakse sissetuleku hulka, siis töötukassa palub  töötuna registreeritud inimestel teavitada oma nõustajat, kui tulumaksutagastus on talle üle kantud ja selle summa ületas 362,70 eurot.

Lähtuvalt tööturumeetmete seadusest peatatakse töötutoetuse maksmine 30 päevaks, juhul kui töötul tekib kahe töötukassa nõustamisel osalemise vahel sissetulek, mis on suurem 31-kordsest toetuse päevamäärast (sel aastal on see summa 362,70 eurot). Kui toetuse maksmine peatatakse 30 päevaks, siis pikendatakse automaatselt töötutoetuse maksmise ajavahemikku 30 päeva võrra.

Küsimuste korral palume pöörduda oma nõustaja või infotelefoni 777 3000 poole.

Edasi loe: https://www.tootukassa.ee/et/uudised/tulumaksu-tagastusega-seonduvad-tootutoetuse-maksed