Rahandusminister Mart Võrklaev esitas valitsusele õpetajate palgatõusu eelarvemuudatuse, mille kohaselt suunatakse kohaliku omavalitsuse üksuste toetusfondi 9 273 000 eurot õpetajate palkade tõstmiseks.

Alates 1. jaanuarist 2024 on õpetaja brutopalga alammäär võrreldes eelmise aastaga 54 euro võrra kõrgem ehk 1803 eurot. Lisaks sellele näeb täiendav eelarvemuudatus ette brutopalga alammäära tõusu 1. jaanuarist tagasiulatuvalt 1820 euroni. Sel aastal kasvas ka diferentseerimiskomponent, mis moodustab nüüd 17,1 protsendi asemel 20 protsenti alammäära maksmiseks eraldatud rahast ehk 364 eurot. Kokku kasvab arvestuslik keskmine palk 6,6% ehk 2184 euroni.

Edasi loe: https://www.fin.ee/uudised/opetajate-arvestuslik-keskmine-palk-touseb-2184-euroni