Kuigi kutsehaiguse diagnoosimine eeldab põhjuslikku seost töökeskkonna ohuteguri või töötingimustega, ei ole diagnoosi paneval arstil täna tegelikult kohustust töökeskkonnaga tutvuda ega ka tööandjaga suhelda. Seos määratletakse pelgalt paberite ja töötaja öeldu põhjal.

Selleks, et tuvastada põhjuslik seos töötaja terviseprobleemide ja töökeskkonna ohuteguriga, ei pea töötervishoiuarst täna tutvuma töökeskkonnaga. Arvestades sellega, et ka töötaja ei pruugi anda kogu vajalikku infot oma tervise või oma teiste tööandjate kohta, võib juhtuda, et arst teeb otsuse omamata tegelikult kogu vajalikku infot.

 

Lähemalt loe: https://www.koda.ee/et/uudised/kutsehaiguse-diagnoosi-panija-peaks-suhtlema-ka-tooandjaga