Anna-Maria Uulma, reporter

Igale ametikohale kehtivad ise kriteeriumid töötajate palkamiseks, kuid on ka isikuomadusi, mis sobivad igale poole.

Milliseid omadusi otsib personalijuht töötajas, jääb tihti üsna individuaalseks, vahendab Business Insider. Siiski leiduvad teatud inimtüübid, kes saavutavad edu peaaegu igas töövestluses.

Usaldusväärsed ja ausad inimesed

On tõsiasi, et usaldusväärsus ja ausus on ühed tähtsamad omadused inimese puhul, keda soovivad kõik tööle võtta.

Entusiastlikkus

Tuleb meeles pidada, et kui sa ei tundu vestlusel ettevõtte vastu huvi tundvat, tekib tööandjal kindlasti küsimus, kuidas nad suudavad sind selleks hiljem motiveerida.

Emotsionaalne intelligentsus

Tasub teada, et emotsionaalne intelligentsus ehk IQ on iga värbaja üks kriteeriume.

Lugupidamine

Tähtis omadus on kindlasti lugupidamine ülemuse vastu. Tihti suudab osa inimesi just selle omadusega libastuda, näiteks töövestluse ajal telefonis istudes.

Kirglikkus

Mida kõrgemat ametikohta soovid, siis seda enam peaksid tõestama ka seda, et sul jätkub selle ameti jaoks tõepoolest kirge.

Uudishimulikkus

Olles uudishimulik, tõestad sa ülemusele, et sul on soov tööle asudes ka edasi õppida, et oma tulemusi veel enam parandada.

Professionaalsus

Professionaalsusel on mitu vormi, kuid esmalt võiksid meeles pidada, et tööintervjuu on tööintervjuu, mitte kohvihommik sõbrannaga.

Tiimitööle orienteeritus

On tõsi, et inimesed, kellele meeldib tiimitöö, saavad paremini hakkama ka tööülesannete täitmisega.

Väljendusoskus

Kõige enam on väljendusoskuse puhul vajalik enesekindlus, mida tunneb inimene kõige rohkem aga siis, kui ta suudab rääkida teemast, mida ta tõepoolest valdab.

Organiseeritus

Näitamaks oma organiseeritust, peaksid suuresti tähelepanu pöörama küsimustele, mida vestlusel küsid: kas need sobivad selle olukorra konteksti, mis sel hetkel vestlusel kõne all on?

Tulemustele orienteeritus

On tähtis rääkida oma tugevatest omadustest, kuid teiselt poolt peaksid oskama neid ka välja näidata.

Paindlikkus

Üks kollektiivi paremaid külgi on see, kui su ümber töötavad paindlikud inimesed, kes pidevalt asjadest ainult ei keeldu.

Pühendumine ja lojaalsus

Tihti võib ette tulla olukordi, kus peab kauem tööpostil olema, et saavutada soovitud tulemus.

Visadus

Ei ole midagi paremat tööandjale, kui näha töövestlusel inimest, kelle suur soov on edasi pürgida ja kellele allaandmine on võõras.

Enesekindlus

Enesekindlus on hea, kuid tuleb meeles pidada, et enesekindluse ja ülbuse vahel on väga õhuke piir.

Hea huumorisoon

Huumorimeel on ülimalt tähtis, sest kes meist ei sooviks alluvat, kes suudaks meid raskematel aegadel lõbustada.