Põhiseaduse 100. sünnipäeva puhul tutvustab Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees Peep Peterson põhiseaduse 29. paragrahvi, mis ütleb, et Eesti kodanikul on õigus vabalt valida tegevusala, elukutset ja töökohta.
See tähendab, et riik ei sekku meie otsustesse elukutse ja töökoha valimisel, aga ka seda, et riik peab looma tingimused, mis soodustaks inimeste majanduslikku aktiivsust. Töötajate õigused olid ühtaegu kajastatud juba nii 1918. aasta Eesti Vabariigi Iseseisvusmanifestis kui ka 1920. aastal vastu võetud esimeses põhiseaduses.

Edasi loe:
https://tv.delfi.ee/uudised/kasulik/peep-peterson-pohiseadus-teenib-eesti-tooinimest-hasti?id=90128217