Sotsiaalministeeriumi, maaeluministeeriumi ja töötukassa koostöös avatakse palgatoetuse meede põllumajandusettevõtetele, et soodustada töö kaotanud inimeste palkamist marjakasvatussektorisse.

Edasi loe:
https://www.tootukassa.ee/uudised/riik-avab-palgatoetuse-meetme-marjakasvatajatele-et-toetada-tootute-toole-votmist