Möödunud paar aastat on tundunud paljudele pikemad kui tavapärased. Maailm on palju muutunud ja see on kajastunud ka tööturul. Kuidas on muutunud ametikohtade arv võrreldes kolme aasta taguse ajaga?

Selle aasta juuli lõpu (24.07) seisuga oli töötamise registris olevate töösuhete koguarv veidi suurem kui kolm aastat tagasi. Enim on lisandunud tippspetsialiste, tehnikuid ja keskastmespetsialiste. Vähem on teenindus- ja müügitöötajaid, suhtelises võrdluses aga põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölisi.

Edasi loe: https://www.stat.ee/et/uudised/viimased-kolm-aastat-tooturul-keda-rohkem-ja-keda-vahem