Nädala alguses toimunud haridusleppe läbirääkimistel õpetajate töö- ja palgakorralduse ning koormuse arvestuse üle kõlas ka mõte suurendada õpetajate üldtööaega praeguselt 35 tunnilt nädalas 40 tunnile. Haridustöötajate sõnul võib ettepaneku üle arutleda, aga praegu on raske mõista, missugust probleemi töötundide arvu suurendamine lahendaks.

Õpetajate täistööaja ehk 35 tunni sisse nädalas kuulub nii klassi ees viibitud aeg, tagasisidestamine, tundide ettevalmistamine ja muud ülesanded. Nädala alguses toimunud haridusleppe läbirääkimisel esitles Eesti Haridustöötajate Liit ettepanekut, mille järgi võiks õpetajate tööaeg olla 16 kontakttundi ja muud ülesanded, mis mahuvad 35 tunni sisse. Kõik lisanduvad tunnid tuleksid n-ö avatud arve põhimõttel.

Edasi loe: https://www.err.ee/1609288470/haridusleppe-labiraakimistel-tousis-teemaks-opetajate-tooaja-pikkus