Vabariigi Valitsus kinnitas täna Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu, millega kasvab 1. aprillist tervishoiutöötajate palga alammäär ligi 10 protsenti.

„Arstid, psühholoogid, õed ja teised tervishoiutöötajad töötavad iga päev väga pingelises töökeskkonnas. Samas on nad kõik väljas patsiendi huvide eest, teda nõustades, toetades ja ravides. Seetõttu peab spetsialiste hoidma ning nende töömotivatsioon ei peaks sõltuma elukalliduse kasvust. Kokkulepitud palgatõus aitab tagada järelkasvu ning eriala töötajate väärikat tasustamist,“ ütles terviseminister Riina Sikkut.

Tänavu 1. aprillist kasvab tervishoiutöötajate tunnitasu alamäär 10 protsenti, mis tuleneb eelmisel aastal Eesti Arstide Liidu, Eesti Õdede Liidu, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu, Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliidu, Eesti Kiirabi Liidu ja Eesti Haiglate Liidu vahel sõlmitud kollektiivlepingust. Mullu allkirjastatud kollektiivleping tõstis tervishoiutöötajate töötasu alammäära 20 protsenti.

Edasi loe: https://sm.ee/uudised/aprillist-touseb-tervishoiutootajate-alampalk-10