Eesti Kaubandus-Tööstuskoda pole rahul plaanitava muudatusega, mis näeb tulevikus ette lisaks ametnikele ka riigi ja kohaliku omavalitsuse ametiasutuse töötajate põhipuhkuseks alati 35 kalendripäeva.

Koda on seisukohal, et nii ametnike kui ka riigi ja kohaliku omavalitsuse ametiasutuse töötajate põhipuhkuse kestus peaks olema nagu erasektori töötajatel 28 päeva.