Riigikogus võeti menetlusse Sotsiaalministeeriumi koostatud eelnõu, mille kohaselt saab töötaja tööandjaga kokkuleppe sõlmimisel peale kahekuulist haiguslehel olemist töötada haiguslehe ajal terviseseisundile kohandatud töötingimustes. Lisaks muudetakse eelnõuga töölepingu seadust seoses töölepingu ülesütlemisega töötaja töövõime vähenemise tõttu. Koda toetas haiguslehe ajal töötamise võimalust, kuid meie hinnangul peaksid haiguslehe ajal töötamise reeglid olema paindlikumad nii töötaja kui ka tööandja jaoks.

Haiguslehe ajal töötamise õigus peaks tekkima varem
Eelnõu kohaselt on töötajal ja tööandjal õigus kokku leppida ajutiselt terviseseisundile vastava töö tegemises haiguslehe alusel, kui töötaja haiguslehele märgitud töökohustuste täitmisest vabastuse päevast on möödas rohkem kui 60 kalendripäeva. Lisaks peab töökohustuste täitmisest vabastatus kestma vähemalt 90 kalendripäeva. Haiguslehe ajal töötamise kokkuleppe üheks eelduseks on, et töötaja teeb tööd, mis on vastavuses töötaja terviseseisundile.

Edasi loe: https://www.koda.ee/et/uudised/koja-hinnangul-peaks-haiguslehe-ajal-osalise-tootamise-voimalus-tekkima-peale-30-paeva