Õpilaste suvepuhkuse ajal töötatakse koolides agaralt, et sügiseks klassi ette õpetajaid leida. Eriti suurtes raskustes on maakoolid.

Kui õpetajat ei leia, ei jää klassiruum tühjaks, vaid tuleb vaadata asendusõpetajate, lastevanemate või juba töötavate õpetajate poole.

Edasi loe: https://epl.delfi.ee/artikkel/120216765/opetaja-leidmine-on-toeline-peavalu-koolid-uritavad-enne-oppeaasta-algust-vabu-ametikohti-taita

Eestis kasvatatakse aina vähem köögivilju, sest põllumajandusega tegelevatel ettevõtetel ei ole piisavalt töölisi. Seetõttu on hakatud veelgi rohkem tooma köögivilju sisse välismaalt.

Kui 2019. aastal valmistasid põllumehed köögiviljadele ette 2035 hektarit maad, siis sel aastal juba poole vähem. Probleem sai alguse juba koroona ajal, kui välismaalt töötajaid enam ei tulnud ning olukord ei ole köögiviljasektoris taastunud.

Edasi loe: https://www.err.ee/1609036130/eesti-koogivilju-on-nous-noppima-aina-vahem-inimesi

Lugeja küsib: Meie ettevõttes juhtus intsident, kus töötaja paigutas kaubaautosse kliendile saatmiseks mõeldud tooteid ja pillas maha kasti, mis sisaldas käsitööna valminud vaase. Kastis oli viis vaasi, millest terveks jäi ainult üks. Kas võime tekkinud kahju töötaja töötasust kinni pidada?

Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse kohaselt on kohustus tööandjal Eestisse lähetatavad töötajad Tööinspektsioonis registreerida enne töötaja faktilise töötamise algust

Eesti Töötukassa koostab kaks korda aastas tööturu uuringut  – tööjõuvajaduse baromeeter. Uuringus selgitatakse välja, millistel ametialadel on töötajate üle- ja puudujääk ning millistes ametites valitseb turul hetkel tasakaal. Värske baromeeter näitab, et mitmed valdkonnad on kohandunud tänase majandusolukorraga ja tööturg reageerib muutustele kiiresti.

Livia Laas, tööandjate teenuste osakonnast, tõi näiteks välja koka ameti, mis olnud pikalt suure puudujäägiga ametite seas. „Täna pole tööandjatel enam nii keeruline sellesse ametisse inimest leida- sektorit on tabanud erinevad raputused ning tänaseks on mitmed asutused olnud sunnitud oma uksed sulgema. Kokkuvõttes on see vähendanud koka ametikoha tööpakkumiste arvu ning vähendanud tööjõupuudust.“

Edasi loe: https://www.tootukassa.ee/et/uudised/tootukassa-uuringust-selgub-et-suur-puudus-mitme-olulise-ameti-tegijatest-ja-kiireid