Teises kvartalis oli Eestis töötuse määr 6,7 protsenti ning aastaga kasvas töötute arv 8500 võrra enam kui 50 000 inimeseni, teatas statistikaamet.

Statistikaameti analüütik Tea Vassiljeva ütles, et töötuse näitajad on pöördunud tõusule.

Teises kvartalis oli töötuid 50 200, mida on 8500 võrra rohkem kui aasta varem ning 11 100 võrra rohkem kui tänavu esimeses kvartalis.

Edasi loe: https://www.err.ee/1609063457/tootute-arv-uletas-teise-kvartali-lopus-50-000-inimese-piiri

Moodsa aja värbamisel on üha olulisemad pehmed väärtused, näiteks kuulamise, delegeerimise ja juhtimise oskused - paljusid oskusi saab töökohal juurde õpetada, kui olemas on õige suhtumine ja valmidus areneda, kirjeldab personalileidja Laura Kassin.

CV-st ja kogemustest enam nii palju ei lähtuta

Loe pikemalt: https://www.sekretar.ee/uudised/2023/08/15/varbamisel-saavad-cv-st-olulisemaks-isiksuseomadused-ja-inimese-sobivus-meeskonda?utm_campaign=sekretar_uudiskiri_16082023&utm_medium=email&utm_source=sendsmaily

Tööturul on ebatavaline vastasseis tööandjate ja kohtutäiturite vahel. Töötajate eest võlgade tasumine on raamatupidajatele suur koorem, mistõttu ettevõtted keelduvad mõnikord seda tegemast.

Aga nii nad rikuvad seadust, meenutavad kohtutäiturid.
„See on Eesti Vabariigi tavapraktika, et kui riigil on vaja midagi ära teha, peab seda tegema ettevõtja,“ kurdab vaipade ja põrandakatete tootja Mistra-Autex ASi tegevjuht ja omanik Priit Tamm Delovõje Vedomostile. „Kui on vaja üles leida käibemaksupetturid, peab seda tegema ettevõte, kui rahapesijad, siis peab seda tegema pank. Kõike peab tegema äri ja riik ei tee midagi.“

Sotsiaalministeeriumi tellitud uuringu kohaselt mõistavad töötajad peresõbraliku tööandjana eelkõige organisatsiooni, kes pöörab tähelepanu töötaja tervisele, pakub toetavat tööõhkkonda ja maksab konkurentsivõimelist palka. Enim heidetakse tööandjatele ette, et palk ei ole konkurentsivõimeline ja ei korraldata üritusi, kuhu oleks kaasatud töötajate pereliikmed.

Pere- ja tööelu ühildamise soodustamiseks on Sotsiaalministeerium regulaarselt eest vedanud peresõbraliku tööandja märgise programmi. Sel suvel viidi ministeeriumi tellimusel Eesti elanikkonna seas läbi küsitlus, millega uuriti 500 töötaja hinnanguid ja ootusi peresõbralikkusele. Selgus, et töötajad seostasid tööandja peresõbralikkusega enim töötajate tervise väärtustamist (märkis 70% vastajatest), toetavat ja sõbralikku tööõhkkonda (67%) ja konkurentsivõimelist palka (65%).

Edasi loe: https://arileht.delfi.ee/artikkel/120223796/uuring-tootajad-ootavad-tooandjalt-toetavat-ohkkonda-ja-suuremat-palka

Finantsvaldkonnas kasvab riskijuhtimisega seotud töökohtade arv ning vähenevad klienditeenindajate ametikohad. Hõivemuutused on viimastel aastatel liikunud OSKA prognoosi kohaselt, kuid eeldatust kiiremini, selgub värskest seireuuringust.

OSKA avaldas 2020. aasta lõpus finantsvaldkonna uuringu, kus tõi välja, et valdkonnas seisab ees tööjõu struktuuri muutus. Ühe peamise põhjusena nähti tehnoloogia arengut, mis tingib paljude protsesside pool- või täisautomaatseks muutmise. Sellega väheneb vajadus klienditeenindajate järele, ent kasvab tehnilist tuge pakkuvate klienditoe spetsialistide arv. Teise olulise mõjurina toodi välja valdkonda puudutavate eeskirjade ja regulatsioonide hulga kasv, mis tingib suurema vajaduse sisekontrollide, riskijuhtide, rahapesu tõkestamise ekspertide ning vastavuskontrolli ja kliendiandmete ekspertide järele.

Edasi loe: https://employers.ee/finantsvaldkonna-tookohad-muutuvad-ullatavalt-kiiresti/