Lugeja küsib: Kukkusin tööl ja väänasin jala välja. Jalale on valus toetuda ning perearst saatis mu haiguslehele. Õnnetusest on möödas juba nädal, aga tööandja ei ole minuga ühendust võtnud. Kas ma peaksin ise midagi tegema?

Eestis on puudu vähemalt 4000 õde, ometi ei leia sotsiaal- ega haridusministeerium umbes pooltteist miljonit eurot, et olukorda leevendada.

Meditsiiniõdesid on Eestis väga palju juurde vaja, aga ühtlasi ei ole puudus noortest, kes tahavad seda üliolulist ametit õppida, kinnitasid nii Tartu tervishoiu kõrgkooli rektor Ulla Preeden kui ka Tallinna tervishoiu kõrgkooli (TTK) rektor Ülle Ernits. Ometi ei ole sotsiaal- ega haridusministeerium leidnud raha, et rohkem õdesid välja koolitada ja seekaudu Eesti meditsiinisüsteemi tugevamaks muuta.

Edasi loe: https://epl.delfi.ee/artikkel/94506303/riik-agab-odede-puuduse-all-ent-ei-leia-oendustudengite-juhendamiseks-raha

Olerex teavitas märgukirjaga tanklatöötajaid, et muudab nende tasustamise korda nii, et see motiveeriks töötajaid ennast vaktsineerima. Ettevõtte juht Piret Miller kinnitab, et kindlasti ei hakata vaktsineerimata töötajate palku kärpima, vaid rakendub hoopis premeerimissüsteem.

Edasi loe: https://majandus.postimees.ee/7329167/olerex-hakkab-palga-maksmisel-arvestama-tootaja-vaktsineeritusega

 

2. septembrist alustati väljamakseid teisest pensionisambast lahkujatele, kokku jagatakse laiali 1,3 miljardit eurot. Juba on inimesed murelikud, et mis saab nüüd kogu sellest tulumaksuvabastuse süsteemist, mis on ühele inimesele 6000 eurot aastas? Rahandusministeerium selgitab.

Peagi hakkavad paljude inimeste kontodele pudenema suuremad rahasummad – kes saab 6000 eurot, kes 10 000 ja kes veelgi rohkem. Kõigilt neilt summadelt on juba maha arvestatud tulumaks 20%.
Samas on paljudele selgusetuks jäänud, et mis muutub nüüd tulumaksu arvestuses seoses sellega, et paljude inimeste kontodele laekuvad nüüd summad II pensionisambast.

Nimelt rakendub 2021. aastal kõikidele tuludele üldine maksuvaba tulu määr kuni 6000 eurot aastas ehk kuni 500 eurot kuus. Kas II pensionisamba raha, kus tulumaks on juba maha arvestatud, muudab seda süsteemi? Kas inimestele tuleb nüüd täiendav maksustamine?

 

Edasi loe: https://maaleht.delfi.ee/artikkel/94493363/appi-saan-teisest-pensionisambast-suure-summa-aga-kas-nuud-tulumaksuvabastust-enam-polegi

Mida õigupoolest tähendab osalise töövõimega töötaja puhkus? On see pikendatud põhipuhkus või on need lisapuhkusepäevad, mis töötajale antakse? Või on see lihtsalt osalise töövõimega töötaja põhipuhkus, mis on tavapärasest pikem ja millest 7 päeva hüvitamist on tööandjal võimalik taotleda n-ö riigilt? Millal tekib osalise töövõimega töötajal õigus 35-päevasele puhkusele?

Vastab Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu: Töölepingu seaduse (TLS) § 57 sätestab eelduse, et töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osalise või puuduva töövõimega töötaja iga-aastane puhkus on 35 kalendripäeva, kui töötaja ja tööandja ei ole leppinud kokku pikemas põhipuhkuses või kui seadus ei sätesta teisiti.

Loe pikemalt: https://www.sekretar.ee/uudised/2021/09/02/osaline-toovoime-ja-puhkus