Rahvusraamatukogu koondas vähihaige eaka naise, kes oli haiguslehel olnud pea aasta aega. Ta lootis, et haigushüvitist saab ta ikka edasi – nii nagu see on alati olnud. Selgus, et mitte. Juulist hakkas kehtima uus kord: lõpeb tööleping, lõpeb ka haigusleht ja riigilt ei saa enam sentigi. Miks nii?

Edasi loe: https://tervis.ohtuleht.ee/1042050/hoop-koige-norgematele-kui-oled-koondatud-siis-haigusrahasid-enam-ei-saa-selline-kingitus-mu-vahihaigele-naisele-taasiseseisvumise-30-aastapaevaks

Statistikaameti andmete kohaselt oli keskmine brutokuupalk teises kvartalis 1538 eurot, mis on 7,3% võrra suurem kui aasta tagasi samal ajal. Kõige kõrgemad on palgad Harju- ja Tartumaal ning info ja side, finants- ja kindlustustegevuse ning energeetika tegevusaladel.

Statistikaameti analüütiku Argo Tarkiaineni sõnul tõusis keskmine brutokuupalk sedavõrd suures mahus viimati 2019. aasta kolmandas kvartalis. „Tänavu teises kvartalis oli kõrgeim brutokuupalk jätkuvalt Harjumaal ja Tartumaal. Madalaimat palka teeniti Hiiumaal ja Valgamaal, kus see oli üle 350 euro võrra väiksem Eesti keskmisest. Kõige enam kasvasid palgad aastaga aga just Hiiumaal ja ka Läänemaal, väikseim palkade tõus oli Võrumaal ning Põlvamaal,“ kommenteeris Tarkiainen.

Edasi loe: https://www.stat.ee/et/uudised/keskmine-palk-ii-kvartal-2021

Kohustusliku kogumispensioni makse on II samba pensioni sihtotstarbeliseks rahastamiseks kogumispensionide seadusega kehtestatud sotsiaalkindlustusmakse.

Makse kohta rakendatakse maksukorralduse seaduses maksu kohta sätestatut.

Maksu- ja Tolliamet kontrollib makse tasumise õigsust, määrab vajadusel tasumisele kuuluva maksesumma, nõuab selle sisse maksukorralduse seaduses sätestatud korras ning rakendab kohustuste täitmisele sundimiseks seadusega lubatud sunnivahendeid.

Edasi loe: https://www.emta.ee/et/ariklient/tulud-kulud-kaive-kasum/kohustusliku-kogumispensioni-makse#makse

Pensioni teisest sambast lahkujate väljamaksed algavad 2. septembril ja toimuvad juhuslikus järjekorras.

Politseis ei saa korraga teha palgatõusu ja koosseisu suurendamist, ütles valitsuse juhtpartei Reformierakonna parlamendifraktsiooni ja rahanduskomisjoni liige Jürgen Ligi ETV hommikusaates "Terevisioon".

Miks tuleb kevadel valitsuse kavandatud ja siiani päevakorras olevast 60 miljoni suurusest eelarvekulude kärpest teha 12 miljonit sisejulgeoleku arvelt? Ligi vastas, et politseis korraga palgatõusu teha ja koosseisu suurendada ei saa.

Wdasi loe: https://www.err.ee/1608318020/ligi-politsei-ei-saa-korraga-palgatousu-ja-koosseisu-suurendamist