Soomes seisavad autoremonditöökohad tööjõuprobleemi ees, kuna noored ei soovi enam mehhaanikuteks õppida. Eestis on noorte huvi eriala vastu jätkuvalt suur, kuid ka Eestis pole mehhaanikutel töö leidmisega probleeme ja nõudlus väljaõppinud tööjõu järele ületab pakkumise.

Soomes on autoremondi mehhaanikutest sedavõrd suur puudus, et töökojad võtavad õpipoisilepinguga tööle juba alaealisi, kirjutas YLE.

Töökiusu ettekäändel töölt kõrvaldatud Aegviidu lasteaia juhataja Maia Alumaa, kelle tegevus häiris Anija vallavalitsuse plaani lasteaed kiirelt ja kärata kooliga liita, tambiti töövaidluskomisjonis küll mutta, kuid saavutas kohtus kompromissi, mille järgi tunnistati tema vallandamine ebaõigeks.«Kuna vallavalitsus oli kompromissiga kohtus ja töölepingu lõpetamise aluse ära muutmisega nõus, tähendab see sisuliselt seda, et nad võtsid kõik süüdistused tagasi,» kommenteeris endine Aegviidu lasteaia juhataja Alumaa enam kui aasta kestnud võitlust oma hea nime ja õiguste eest. «Ehk nii nagu ma juba olen öelnud, oligi kõik fabritseeritud ja vallavalitsus seda sisuliselt nüüd ka tunnistab. Igal juhul minu jaoks on see võit ja nende kaotus. Valel on ikka lühikesed jalad.»

Edasi  loe: https://www.postimees.ee/8003855/tookiusajaks-tembeldatud-lasteaiajuht-ei-lasknud-vallavoimul-endast-ule-soita

 

See, et keegi oskab koodi kirjutada, ei tähenda, et ta oskaks Outlookis kohtumist luua või suudaks järgida kõiki küberhügieeni põhimõtteid, kirjutab Elisa valdkonnajuht Joosep Põllumäe.

Kui juht on ise tehnilisemat sorti inimene, võib olla lihtne võtta baaseelduseks, et see, mida oskab tema, on midagi, mida oskavad kõik. See loob aga ohtliku olukorra, kus ühelt poolt võivad töötajad jääda ilma vajalikest õpetustest, teisalt võivad tekkida märkimisväärsed vajakajäämised küberturbe vallas.

Olen sõlminud oma tööandjaga tähtajalise töölepingu, mida on juba korra pikendatud. Nüüd aga soovib tööandja seda veelkord pikendada, kuid minu teada muutub siis tööleping tähtajatuks. Millised on tähtajalise töölepingu lõppemise tingimused, küsib Maalehe lugeja.

Tööleping on eeldatavalt tähtajatu. Tähtajalise töölepingu võib sõlmida vaid mõjuval põhjusel oma iseloomult ajutise töö tegemise ajaks, näiteks töömahu ajutise suurenemise tõttu, hooajaliste tööde tegemiseks või äraoleva töötaja asendamiseks. Järelikult peab tähtajalise töölepingu sõlmimise ajal olema teada, et lepingus ette nähtud töö lõppeb.

Edasi loe:https://maaleht.delfi.ee/artikkel/120286457/jurist-vastab-millised-on-tahtajalise-toolepingu-loppemise-tingimused

Peamine probleem: inimkaubanduse ohvriks langevad peamiselt võõrriigi kodanikud.