Lugeja küsib, kas Keilast Tallinnasse tööle sõitmine läheb ka tööaja sisse. Tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist Vladimir Logatšev selgitab.

Enne töölepingu sõlmimist räägivad töötaja ja tööandja läbi töötingimustes. Kui töötaja ja tööandja jõuavad töölepingu tingimustes pooli rahuldavate tulemusteni, sõlmitakse kirjalik tööleping. Oluline töölepingu tingimus on töötamise asukoht. Kui töö tegemise koht ei ole kokku lepitud, siis peab töötaja tööülesandeid täitma tööandja tegevuskohas, mis on töösuhtega kõige rohkem seotud.

Selleks, et suurendada tööandjate ja töötajate teadlikkust erinevatest ohtudest, ennetada õnnetusi, ja aidata luua turvaline töökeskkond, viib Tööinspektsioon alates maikuust läbi sihtkontrolli põllumajandusettevõtetes üle Eesti.

Mullu sügisel tehtud otsus tõsta üldhariduskoolide õpetajate palka 23,9% võrra ja kehtestada õpetaja alampalgaks 1789 eurot ajas kogu austuse juures õpetajate vastu omavalitsusjuhtide pead halliks, sest ettearvatavalt sai sellest alguse kaardimaja efekt. Kõrgemat palka ootavad lisaks lasteaednikele ka laste treenerid.

Loe pikemalt: https://www.palgauudised.ee/uudised/2023/04/04/treenerite-palgad-jaavad-opetajate-omast-maha

 

CV Keskuse turundusjuhi Henry Auväärti sõnul on ametirühmade lõikes enim suurenenud abi-, teenindus-, müügi- ja oskustööpakkumistele kandideerijate arv. Neis valdkondades kandideerib tööpakkumisele keskmiselt vastavalt 93, 61 ja 41 töövõtjat.

Edasi loe: https://arileht.delfi.ee/artikkel/120172038/tooturg-punases-uhele-tookohale-kandideerib-keskmiselt-45-inimest

Lugeja küsib: Nägin, et Tööinspektsioon tegi minu kohta rahvastikuregistris päringu "isiku vanemate päring isikukoodi järgi". Mis see tähendab?

Edasi loe: https://www.tooelu.ee/et/uudised/894/miks-tooinspektsioon-minu-kohta-rahvastikuregistris-paringu-teinud